Крумкачы Таксама Смяротныя (Single)

by Dymna Lotva

/
1.

credits

released February 8, 2017

license

all rights reserved

tags

Track Name: Крумкачы Таксама Смяротныя (Ravens are Also Mortal)
Крумкачы таксама смяротныя

Няма надзеі.
Не пакідай!
Глядзіш праз веі
Ў Вырай…

Ланцугі болю
Цела абвілі.
Вецер мне стогне:
Ляці!
У Вырай…

Абдымі крыламі…
Жыві.
Толькі жыві!
Крумкач ужо крыкнуў “Ніколі”.
Ніколі…

Ніколі!
Ніколі.
Болей
Не будзе болю.
Ніколі!
Болей
Не будзе болю.
Ніколі…
Болей
Не будзе болю!

Чорная стужка.
Спалены крылы.
Зляцела птушка
Ў Вырай…
______________________
Ravens are also mortal

There is no hope.
Don’t leave!
You look through the lashes
To Vyraj.

Chains of pain
Wound the body.
The wind moans to me:
Fly!
To Vyraj…

Embrace me by your wings…
Live!
Just live!
The raven has already shouted ‘Nevermore’.
Nevermore…

Nevermore!
Nevermore!
There will be no more pain.
Nevermore!
There will be no more pain.
Nevermore…
There will be no more pain!

The black ribbon…
The wings are burned.
The bird has gone
To Vyraj.

*Vyraj is a mythical place in Belarusian mythology where birds fly for the winter and souls go after death.

If you like Dymna Lotva, you may also like: